Hulp bij…

We kunnen helpen bij vragen of problemen rond opvoeding, ontwikkeling en gedrag bij kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar. Denk aan:

 • Problemen met sociale contacten; verlegen zijn, gepest worden of pesten, moeite met samen spelen, samen werken of omgang met leeftijdsgenoten.
 • Emotionele problemen; snel boos zijn, piekeren, veel huilen, angsten, dwanggedachten, somberheid, vaak ruzie maken of spanningen.
 • Gedragsproblemen; druk gedrag, slecht luisteren, brutaal gedrag, dwanghandelingen, slecht slapen en bedplassen.
 • Problemen op school; faalangst, moeite met concentreren of leerproblemen.
 • Psychosomatische klachten zonder lichamelijke oorzaak; hoofdpijn, buikpijn of spanningsklachten.
 • Problemen met eten en lichaamsbeleving; te veel of juist te weinig eten, negatieve gedachten over voedsel of lichaam.
 • Opvoedproblemen; moeite met grenzen, ouder-kind problematiek, aanpassen van de opvoeding bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis.
 • Verwerkingsproblemen; moeite met grote veranderingen (zoals verhuizing, ziekte of handicap) of omgaan met traumatische ervaringen.
 • Problemen door verandering in de gezinssituatie; bij echtscheiding, ernstige ziekte, handicap of het overlijden van een gezins- of familielid.
 • Aanpassingsproblemen; leren omgaan met ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D, autisme of andere diagnoses.
 • Diagnostische vragen; op het gebied van intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid, gedrag of een ontwikkelingsstoornis.

Kijk bij aanbod voor de manier waarop we u kunnen helpen. U kunt ook direct contact opnemen.