Visie

We richten ons op de kracht van het kind en de opvoeders. Vanuit een goed contact en vertrouwen helpen we om die eigen kracht te hervinden en te vergroten. Met eigen kracht kom je tot oplossingen, zowel voor het huidige probleem als voor eventuele lastige situaties in de toekomst. Verbinding en betrokkenheid van het hele systeem (thuis, school en andere hulpverleners) staan hierbij centraal, evenals een transparante werkwijze.

Kortom: samen naar eigen kracht!