Aanbod

Wij bieden diagnostiek, behandeling en ouderbegeleiding.

  • Denk bij diagnostiek aan observaties of onderzoek op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, concentratie en leren. Dit geeft inzicht en leidt tot concrete behandeladviezen.
  • Bij de behandeling werken we, samen met de cliënt, doelgericht en stapsgewijs toe naar de oplossing van het probleem. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de leeftijd. We maken gebruik van o.a. oplossingsgerichte therapie, Kids’ Skills en cognitieve gedragstherapie. Afhankelijk van de problematiek kan voor EMDR gekozen worden, een kortdurende behandelmethode voor het verwerken van negatief beladen ervaringen.
  • Ouderbegeleiding kan gericht zijn op het versterken van eigen opvoedkwaliteiten, psycho-educatie, leren omgaan met de ontwikkelingsstoornis van je kind of een betere communicatie binnen het gezin. Ook mediërende behandeling vormt een mogelijkheid.

Om in onze kracht te blijven en u zo goed mogelijk te helpen, zijn er ook problemen die we samen met andere hulpverleners oplossen. Dit geldt voor automutilatie, suïcide-poging, verslaving, eetstoornissen en complexe gezinsproblematiek. Ook voor het doen van psychiatrisch onderzoek (zoals AD(H)D of autisme) werken we soms samen met onze relaties binnen de Specialistische GGZ (kinder- en jeugdpsychiatrie).