Werkwijze

De aanmelding verloopt via de website, e-mail of telefonisch. Hierna wordt er binnen twee werkdagen contact met u opgenomen.

Tijdens het intakegesprek worden, bij voorkeur met beide ouders, de vragen en problemen in kaart gebracht. Vanaf de middelbare schoolleeftijd kan uw kind voor dit gesprek uitgenodigd worden.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin wordt het verdere traject onderbouwd. Na goedkeuring en ondertekening van zowel ouders als kind, wordt het behandelplan naar de huisarts gestuurd.

Bij de behandeling volgt veelal na zo’n drie gesprekken een (tussen)evaluatie, waarbij ouders betrokken zijn. Wanneer de doelen zijn behaald, wordt de behandeling afgesloten middels een evaluatieverslag. Dit verslag wordt, na toestemming, naar de huisarts gestuurd.

Bij diagnostiek worden de onderzoeksmomenten met u afgesproken. De resultaten worden verwerkt in een verslag. Bij het adviesgesprek verwachten we beide ouders.

Doorverwijzing. Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat uw problemen beter door een andere hulpverlener opgelost kunnen worden, verwijzen we u door. Deze keuze wordt onderbouwd in het behandelplan, dat u kunt gebruiken voor de verdere hulp.

Voor overige praktische zaken zie huisregels en tarief en vergoedingen.