Tarief en vergoedingen

Onze praktijk valt onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort Basis-GGZ of BGGZ. Hieronder valt iedereen met lichte tot matige psychische problematiek. Met ingang van 1 januari 2015 valt de vergoeding van deze hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben contracten afgesloten met alle gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, een jeugdarts, een medisch specialist of de gemeente, waarin een vermoeden van een DSM-V-stoornis is vermeld. Met een juiste verwijzing en wanneer er sprake is van stoornis-gerelateerde problematiek, wordt de psychologische zorg vanuit onze praktijk -tot een door de gemeente vastgesteld maximum behorende bij Ambulante Jeugd GGZ 0- geheel vergoed. Wij declareren de rekening bij uw gemeente.

 
De psychologische hulp aan jongeren en jong volwassenen van 18 jaar en ouder wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraars. Met ingang van 2017 hebben wij geen contracten meer afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u in alle gevallen zelf de factuur ontvangt. Wanneer er een juiste verwijzing is van een arts en er een officiële diagnose wordt gesteld, kunt u achteraf de factuur inleveren bij uw zorgverzekeraar en mogelijk een deel vergoed krijgen. Wij adviseren u om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Houd er rekening mee dat er sprake is van een eigen risico.

Wanneer er geen sprake is van een juiste verwijzing, diagnose of stoornis, bieden we de mogelijkheid tot niet vergoede zorg. Ons uurtarief voor niet vergoede zorg in 2019 is 95 euro. Wij sturen u hiervoor een factuur. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, bestaat er in sommige situaties een mogelijkheid om toch een deel van deze kosten vergoed te krijgen. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden na te kijken of hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Indien het onderzoek niet onder de vergoede zorg valt zijn er kosten aan verbonden die u zelf dient te betalen. Hieronder krijgt u een beeld van de mogelijkheden en de tarieven:

Intelligentie-onderzoek (testafname, verslaglegging en adviesgesprek): € 550,-;

Sociaal-emotioneel onderzoek (intakegesprek, testafname, verslaglegging en adviesgesprek): € 550,-;

Screeningsonderzoek (intakegesprek, observatie, vragenlijsten, verslaglegging en adviesgesprek): € 450,-;

Onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis (intakegesprek, testafname, vragenlijsten, eventueel observatie, verslaglegging en adviesgesprek): € 990,-.

Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Gemiste of niet tijdig afgezegde afspraken worden niet vergoed en worden aan u gefactureerd. Wij brengen hiervoor een tarief van € 50,- in rekening.