Over ons

Wij zijn ervaren kinder- en jeugdpsychologen en werken sinds 2009 samen in een eerste lijns kinderpsychologenpraktijk. In 2012 zijn we Kinderpsychologen Naarden-Bussum gestart.

HanniekeSanneFrancien

Hannieke Flamman Lees mijn verhaal
Sanne van Beek Lees mijn verhaal
Francien de Pree Lees mijn verhaal

In de loop van 2017 heeft Geert-Jaap Welsing zich aangesloten bij de praktijk. Het verhaal van Geert-Jaap staat onderaan deze pagina.

Hannieke Flamman
De flexibiliteit en kracht van kinderen doet ons volwassenen soms verbazen. Kinderen zijn ‘in ontwikkeling’ en wanneer het even stokt, zijn er altijd mogelijkheden om ze weer op weg te helpen. Dat spreekt mij aan. Ik ben nieuwsgierig naar het hoe, wat en waarom bij een kind. En vind het een uitdaging om samen met het kind en zijn omgeving op zoek te gaan naar de oplossing die zorgt voor kracht en de ontwikkeling activeert. In het werken met kinderen ligt mijn hart! Vandaar dat ik in 1995 koos voor de studie Psychologie met specialisatie Ontwikkelingspsychologie. Stap voor stap heb ik mij de afgelopen jaren verder ontwikkeld: naast mijn postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog in 2006 heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen met een verstandelijke beperking, met kinderen met ADHD en autisme en jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen een eerstelijnspsychologenpraktijk en nu ben ik daar wat ik bij mijn afstuderen ambieerde: een eigen praktijk! In het contact ben ik spontaan, energiek, direct en betrokken. Daarnaast is mijn stijl beschouwend en benoem ik concreet wat ik waarneem en ervaar. Als moeder van twee zoons en een dochter weet ik hoe het is om zorg te hebben vóór, maar ook óver je kind. En ervaar ik vanuit de theorie en praktijk dat erover praten helpt. Wees welkom!

Sanne van Beek
Het directe contact met het kind en zijn systeem, de mogelijkheid van snelle hulpverlening en de diversiteit van verschillende problemen spreken mij erg aan in een eerstelijnspraktijk. Als kind zei ik: “ Later als ik groot ben dan wil ik een eigen praktijk waar ik kinderen kan helpen.” Toen deze mogelijkheid zich voordeed heb ik dan ook niet lang getwijfeld. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Deze behandelmethode is effectief bij kinderen met (faal)angst, depressie, piekeren en dwang. Tijdens deze opleiding ben ik in aanraking gekomen met oplossingsgerichte therapie. Deze vorm van therapie sluit goed aan bij mijn visie over kinderen en manier van behandelen. Een kind bezit meer kracht dan vooraf gedacht wordt. En een kind is ook goed in staat om te bedenken hoe hij iets zelf en met anderen kan oplossen. Ik geloof er in dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Daarom ga ik in mijn behandelingen samen met het kind opzoek naar hun kracht/ kwaliteiten en mogelijke oplossingen voor hun probleem. Als moeder van twee dochters zie ik dagelijks de flexibiliteit en de kracht van een kind. Maar ik zie ook dat kinderen opgroeien in een omgeving met veel prikkels en uitdagingen. En ieder kind gaat hier op zijn manier mee om. Door mijn oudste dochter heb ik nog meer geleerd om aandachtig stil te staan bij de behoeften van een kind en mij daar aan aan te passen. Ieder kind is uniek en daar geniet ik van!

Francien de Pree
Als moeder van een zoon en een dochter, die inmiddels alweer ‘volwassen’ zijn, weet ik hoe lastig opvoeden soms is. In de dynamiek van het dagelijks leven lukt het niet altijd om de tijd en de rust te vinden die je graag aan je kind(eren) zou willen besteden. Aandacht voor het kind en zijn directe omgeving vormt de kern van mijn werk; goed kijken en luisteren en samen werken om bij de gewenste situatie uit te komen. Lange tijd wist ik dat ik graag met jonge mensen wilde werken. Eerst dacht ik aan lerares worden op een basisschool. Na een jaar au-pair, waar ik op drie kleine kinderen paste, besloot ik ontwikkelingspsychologie te gaan studeren. Tijdens mijn studie richtte ik me vooral op de ontwikkeling van baby tot en met adolescent, het onderwijs en diagnostiek. Na de universiteit volgde ik diverse therapie-opleidingen en heb ik als GZ-psycholoog zowel binnen de jeugdhulpverlening als het onderwijs gewerkt. Door de uiteenlopende leeftijden, vragen, problemen en behandelvormen is het heel afwisselend werk. Het is mooi om te zien wanneer iemand weer in zichzelf gaat geloven!

Geert-Jaap Welsing 
Kinderen en jongeren helpen te ontdekken wie zij zijn en waar hun krachten en mogelijkheden liggen, inspireert mij. Elk kind, elke jongere is uniek en mag worden wie hij of zij is. Bepaalde ervaringen, omgevingsfactoren of karaktereigenschappen kunnen die weg soms wat moeilijker maken. Als GZ-psycholoog en Orthopedagoog wil ik graag samen aan de slag om te zoeken waar zich mogelijkheden en oplossingen bevinden. Een goede diagnose is daarbij soms een hulpmiddel, maar voor mij geen doel op zichzelf. De afgelopen 12 jaar heb ik gewerkt bij een grote zorginstelling, op een school voor speciaal (basis)onderwijs en aan de Universiteit Utrecht. Op al die plekken heb ik hele verschillende kinderen, jongeren en ouders geholpen met zeer uiteenlopende ondersteuningsbehoeften. Ik heb veel ervaring met o.a. mensen met leerproblemen, autisme en gedragsproblemen, maar ook bijvoorbeeld met angst, rouwproblematiek, begeleiding bij levensvragen en identiteitsvragen. Sinds het voorjaar van 2017 werk ik bij Kinderpsychologen Naarden-Bussum, waar ik me al snel heel goed thuis voelde! In mijn contacten ben ik rustig en betrokken, nadenkend en meedenkend en ook confronterend als het moet. Een moeilijk gesprek ga ik zeker niet uit de weg en is voor mij echt geslaagd als iedereen tevreden naar huis gaat.

Kijk bij aanbod voor de manier waarop we u kunnen helpen. U kunt ook direct contact opnemen.